INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

innovative social policies

Get Adobe Flash player

Cursuri autorizate ANC

sigle UE

In cadrul proiectului "IMPACT - Management strategis si competente pentru succes" vor fi derulate urmatoarele cursuri de formare profesionala, autorizate prin Autoritatea Nationala pentru Calificari:

  • Cursul MANAGER DE RISC va fi autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, pentru ocupatia MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI/MODUL ANALIZA RISCURILOR, cod COR 325708.

Tematica cursului va cuprinde: notiuni generale despre riscuri si managementul riscurilor; clasificarea riscurilor; analiza mediului organizational; definirea obiectivelor strategice si a celor specifice; analiza grupurilor de interese si analiza riscurilor; definirea activitatilor de indeplinire a obiectivelor; identificarea riscurilor; evaluarea riscurilor; definirea strategiilor de abordare a riscurilor; planificarea managementului riscului; analiza riscului in domeniile: financiar, sanatate si securitate ocupationala, IT&C.

Competente dobandite: utilizarea tehnicilor de evaluare a riscului; stabilirea optiunilor de tratare a riscurilor; coordonarea modului de tratare a riscurilor.

  • Cursul MANAGER CALITATE ISO 9001:2015 va fi autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII / MODUL Instrumente ale managementului calitatii, cod COR 325701.

Tematica cursului va cuprinde: standardele de referinta ale sistemului de management al calitatii; conceptele de «calitate» si «management al calitatii»: terminologie, principiile managementului calitatii, abordarea procesuala; implementarea sistemului de management al calitatii intr-o organizatie, in conformitate cu ISO 9001:2015; procesele de management; procesele de planificare; procesele suport; procesele de realizare; evaluarea performantelor; costurile calitatii; tehnicile si instrumentele managementului calitatii.

Competente dobandite: dezvoltarea si implementarea abordarii procesuale in toate procesele organizatiei; asigurarea ca rezultatele tuturor proceselor indeplinesc cerintele stabilite si sunt imbunatatite continuu; aplicarea instrumentelor si metodelor pentru imbunatatirea performantelor organizatiei; coordonarea programelor de audit intern si de audit de secunda parte.

  • Cursul MANAGER DE PRODUS va fi autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, pentru ocupatia MANAGER DE PRODUS, cod COR 243104.

Tematica cursului va cuprinde: notiuni generale si abordari practice in domeniul managementului de produs; portofoliul de produse; realizarea analizei de piata si a clientului; proiectarea strategiilor de brand; stabilirea si implementarea preturilor; dezvoltarea, lansarea si evaluarea noilor produse; gestionarea produselor existente si mature; crearea si gestionarea cerintelor clientilor; comunicarea cu celelalte departamente din cadrul companiei (vanzari, logistica, economic etc.).

Competente dobandite: analiza procesului; managementul procesului; identificarea caracteristicilor specifice ale procesului si a metodelor adecvate de control; imbunataþirea performanþelor procesului.

  • Curs MANAGER RESURSE UMANE, va fi autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, pentru ocupatia MANAGER RESURSE UMANE, cod COR 121207.

Aceasta va cuprinde: functii manageriale (previziune/planificare, organizare, antrenare/conducere, coordonare, control/monitorizare); elementele planificarii strategice (misiune, viziune, obiective, strategie organizatie, strategie resurse umane); structura organizationala si organigrama; plan de management strategic; rolul Managerului de resurse umane în elaborarea politicilor si programelor de resurse umane; analiza postului, Fisa Postului; recrutarea si selectia; angajarea si integrarea angajatilor la locul de munca; cultura organizationala (definitie, elemente specifice, tipuri); motivarea angajatilor; evaluarea performantelor; instruirea angajatilor – dezvoltare profesionala si cariera.

Competente dobandite: managementul resurselor umane; identificarea caracteristicilor specifice ale procesului si a metodelor de dezvoltare a resurselor umane; metode, instrumente, proceduri, standard de management ale resurselor umane pentru imbunatatirea conditiilor de lucru din unitate.

Curs COMPETENTE ANTREPRENORIALE, va fi autorizat, de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Teme propuse: introducere în antreprenoriat; initierea unei afaceri; strategia de marketing; politica de promovare; finantarea unei afaceri; dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii; etrategiile de dezvoltare si riscurile afacerii; plan de afaceri.

Competente dobandite: dezvoltarea abilitatilor de transformare a ideilor de afaceri în actiuni concrete, furnizarea tuturor informatiilor referitoare la mediul de afaceri si oportunitatile existente, elaborarea unui plan de afaceri si implementarea acestuia, derularea si dezvoltarea unei afaceri de succes.

Cursul de COMPETENTE ANTREPRENORIALE este accesibil si persoanelor (angajatilor) cu studii medii, fiind de un real folos grupului tinta compus din antreprenori. In acest fel, activitatea de formare va respecta principiile egalitatii de sanse si nediscriminarii, asigurand accesul egal la resurse (inclusiv educationale), garantat prin Constitutia Romaniei si principiile europene pentru drepturile omului.

Criteriile minime de acces la cursuri, in baza carora vor fi autorizate vor tine cont de criteriile minime de acces pe post stabilite prin lege (COR), fara nicio restrictie legata de gen, varsta, categorie sociala, convingeri politice sau religioase etc.

Selectarea participantilor la grupurile de formare se va face tinând cont de exprimarea propriei vointe, de motivatiile personale ale persoanelor exprimand dorinta de a-si dezvolta competentele in acel domeniu specific activitatii sale profesionale.

Din punctul de vedere al comunicarii interpersonale la nivelul acestui program va fi promovata non-discriminarea, non-violenta, acordarea de sanse egale tuturor participantilor la curs si la activitatile proiectului in functie de aptitudinile fiecaruia, adaptand adesea abordarea si in functie de dizabilitate (motorie, psihica, sau senzoriala) sau aptitudini, potentialitati, optiuni.

In cadrul activitatii de formare profesionala vor fi integrate module privind: egalitatea de sanse si gen pe piata muncii, nediscriminarea, grija pentru natura si modalitatile de prevenire a consumului energetic ineficient, a agresiunilor asupra naturii, a tuturor cauzelor care pot duce la consecinte nefaste asupra naturii, regulamente si teme abordate de Comisia Europeana in acest domeniu, legislatie si informatii privind dezideratul Europa 2020 de crestere durabila, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea CO2.

Prezenta participantilor la activitatea de formare cuprinde actiuni de stimulare/mentinere a participarii si prevenire a abandonului, respectiva: sigurarea locatiilor de curs in zone cat mai accesibile (cu toate mijloacele de transport, inclusiv parcari), asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati, flexibilitatea/adaptarea orarului de cursuri (inclusiv dua ora 18.00 si/sau in weekend), pentru a concilia activitatea de formare cu viata profesionala.

Daca esti intreprindere/antreprenor/angajat dintr-unul din judetele Iasi, Suceava, Bacau, Piatra Neamt, Botosani, Vaslui, si vrei sa participi in proiectul nostru contacteaza-ne!

Marius Ionita (tel.: 0754860069, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)