INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

innovative social policies

Get Adobe Flash player

Submasura 4.2 Procesare produse agricole

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti.

OBIECTIVELE submasurii 4.2:

 • Infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;
 • Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
 • Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Cresterea numarului de locuri de munca.

BENEFICIARII:

 • Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative
 • 40% pentru alte intreprinderi

nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Consulta aici documentele cadru ale Submasurii 4.2 Procesre produse agricole sau trimite-ne o solicitare privind informatii suplimentare.