INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

innovative social policies

Get Adobe Flash player

Submasura 4.2a Procesare produse pomicole

SCOPUL: investitiile sprijinite in cadrul acestei submasuri se acorda pentru investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor de prelucrare si comercializare a fructelor si marketingul produselor din fructe.

OBIECTIVELE submasurii 4.2a:

 • modernizarea si crearea de unitaiti de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
 • cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
 • imbunataitirea controlului intern al calitatii;
 • cresterea numarului de locuri de munca;
 • scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin aceasta submasura sunt:

 • Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
 • Cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitaitii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda dupa cum urmeaza:

Intreprinderi micro si mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);

Intreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

Intreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in urmatorul caz:

 • Operaitiuni sprijinite in cadrul PEI. *

Consulta aici documentele cadru ale Submasurii 4.2a Procesre produse pomicole sau trimite-ne o solicitare privind informatii suplimentare.