INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

innovative social policies

Get Adobe Flash player

Submasura 6.2 Infiintare activitati neagricole

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

OBIECTIVELE submasurii 6.2:

 • Crearea de noi activitati neagricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
 • Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.;

BENEFICIARII:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului(start-ups).

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.

va fi in valoare de:

 • 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism
 • 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Consulta aici documentele cadru ale Submasurii 6.2 Infiintare activitati neagricole sau trimite-ne o solicitare privind informatii suplimentare.