INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

innovative social policies

Get Adobe Flash player

Submasura 6.4 Modernizare activitati neagricole

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta activitati non-agricole in zonele rurale.

OBIECTIVELE submasurii 6.4.:

  • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in zonele rurale;
  • Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente; crearea de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban.

BENEFICIARII:

  • Micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente, din spatiul rural;
  • Micro-intreprinderile si intreprinderile mici nou-infiintate, din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii;
  • Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului