INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

innovative social policies

Get Adobe Flash player

Submasura 7.2 Infrastructura de baza

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de:

  • creare si modernizare a infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/apa uzata, constituie elemente de baza pentru comunitatea rurala; 
  • crearea si modernizarea infrastructurii educationale ante si prescolara si a infrastructurii de invatamânt secundar superior, cu profil resurse naturale si protectia mediului dar si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

OBIECTIVELE submasurii 7.2:

  • Crearea infrastructurii rutiera de interes local si o infrastructura de apa/apa uzata imbunatatite, care vor contribui la diminuarea tendintelor de declin social si economic si la imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale;
  • Imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

  • Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
  • ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit si nu va depasi:

  • 1.000.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
  • 2.500.000 Euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
  • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
  • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.

Consulta aici documentele cadru ale Submasurii 7.2 Infrastructura de baza sau trimite-ne o solicitare privind informatii suplimentare.