Adaptarea strategiilor și serviciilor la diferitele nevoi ale tinerilor in Irlanda, UK si Letonia.

În Irlanda, NEETs care nu sunt în căutarea unui loc de muncă cu responsabilități de îngrijire sau cu dizabilități sunt, în general, înregistrati la serviciul de prestații pentru primirea fie a Indemnizației de invaliditate, fie a unei indemnizatii unice pentru familie.

Deși aceste grupuri nu sunt supuse regimului de condiționalitate „drepturi și responsabilități” aplicabil plăților solicitanților de locuri de muncă, sunt încurajați să ocupe un loc de muncă adecvat și sunt eligibili să preia oportunități în cadrul programelor de pe piața muncii.

În Marea Britanie au fost înființați consilieri de “bandă de cartier” ca parte a proiectelor derulate de PES din Marea Britanie pentru a combate bandele și violențele de pe strada.

În cele 33 de zone de implementare a proiectului, consilierii de “bandă de cartier” lucrează în comunitate cu tineri de 16 și 17 ani.

Aceștia îi identifică pe cei care sunt implicați în activitatea bandelor și pe cei care riscă să se implice într-o astfel de activitate, si le oferă tinerilor sprijin continuu cu scopul final de a-i ajuta să intre în educație, formare profesională sau angajare.

În Letonia, în cadrul proiectului „Lucrează și indeplineste!” noi strategii de comunicare sunt testate, de exemplu, cu serviciile de probațiune și poliția, pentru a ajuta tinerii cu probleme de comportament să se integreze în sistemul educațional sau ocuparea forței de muncă.

Data publicarii: 03 Septembrie 2021