ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT – „Titlul proiectului: PROIECT DE VIATA: VIITORUL INCEPE AZI! Contract de finanțare nr. POCU/737/6/1/135130

În luna decembrie 2023 s-a finalizat implementarea proiectului „Contract de finanțare nr. POCU/737/6/1/135130, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Obiectiv specific 6.1. – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială.
Obiectivul general al proiectului:stimularea integrarii pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin furnizarea de masuri inovative de (re)integrare in sistemul de educatie.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 11.12.2020 până la 10.12.2023

Obiectivele specifice ale proiectului:
OS 1 Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a tinerilor NEETs din Bucuresti Ilfov si sprijinirea mobilitatii fortei de munca.

OS 2. Cresterea numarului de tineri NEETs someri din Bucuresti Ilfov, cu varsta între 16 – 29 ani, inregistrati la SPO care se reintorc in educatie in programe de tip a doua sansa, inclusiv in programe de formare profesionala initialaBeneficiar: Ministerul Fondurilor Europene

Beneficiar: Institutul pentru Politici Sociale
Partener: Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Valoarea totală a proiectului a fost de 4,390,450.91 lei 

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”