ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT – „Titlul proiectului: RE-START. Noi oportunitati pentru viata” Contract de finanțare nr. POCU/736/6/1/136321

În luna decembrie 2023 s-a finalizat implementarea proiectului „Contract de finanțare nr. POCU/736/6/1/136321, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Obiectiv specific 6.1. – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta stimularea integrarii pe piata muncii a 410 tineri NEETs din Regiunea Sud –Muntenia, judetul Teleorman, prin furnizarea de masuri inovative de (re)integrare in sistemul de educatie.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 36 luni – respectiv de la 15.12.2020 până la 14.12.2023

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a tinerilor NEETs din judetul Teleorman si sprijinirea mobilitatii fortei de munca

OS 2. Cresterea numarului de tineri NEETs someri cu varsta între 16 – 29 ani din jud. Teleorman, inregistraþi la SPO care se reintorc in educatie in programe de tip a doua sansa, inclusiv in programe de formare profesionala initiala.

Beneficiar: Institutul pentru Politici Sociale
Partener: Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.750.958,24

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”