In data de 11.10 2020 Institutul pentru Politici Sociale a demarat proiectul “Proiect de viata: Viitorul
incepe azi”, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Proiectul este finantat prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 6 Educație și competențe, si are ca
obiectiv general este stimularea integrarii pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Bucuresti-Ilfov,
prin furnizarea de masuri inovative de (re)integrare in sistemul de educatie. Obiectivele specifice si
activitatile propuse prin prezentul proiect, raspund nevoilor de susţinere a tinerilor din regiunea
mentionata pe piaţa muncii, nevoi identificate in urma cercetarilor/studiilor/date furnizate de catre
partenerii implicati in proiect.
In acest sens, proiectul propune un set de actiuni integrate (servicii inovative de consiliere si orientare
profesionala, furnizarea de servicii de educatie tip “A doua sansa”, formare, alte masuri de sprijin,
inclusiv servicii sociale si medierea muncii), care, odata aplicate, vor sustine activ 410 de tineri NEETs
someri, in tranzitia catre piaţa muncii.
Activitatea de selectie a acestor tineri s-a axat catre tinerii din mediul rural si de etnie roma, care sunt
deja intr-o situatie de vulnerabilitate, caci nu si-au finalizat studiile, sau au abandonat scoala.
Pana in prezent au fost inscrisi in proiect peste 200 de tineri NEETs, tineri care participa la activitaile de
consiliere si orientare profesionala si/sau in programul eductational A doua sansa. Programul ”A doua
șansă” se adresează tinerilor NEETs proveniți din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care
nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor tineri
posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu, cu un program flexibil, astfel încât să
motiveze cursanții și să-i ajute să-l finalizeze. Are la bază un curriculum modular, un sistem de credite
pentru educația de bază, evaluarea, certificarea și recunoașterea competențelor dobândite anterior de
către cursanți și asigură un program de pregătire individualizat.
Bugetul total al proiectului este de 4.750.929,45 lei, iar tinerii NEETs beneficiaza de doua tipuri de
subventii, in functie de cele doua activitati principale la care participa in cadrul proiectului. Cele doua
subventii sunt cumulative.
Inscrierile vor continua pana in luna august 2023. Ne puteți găsi la telefon sau email:
Marius Ionita – 0756075222, office@politicisociale.ro
Data publicarii: 19.06.2023