CADRUL FISCAL IN CARE SE DESFASOARA ECONOMIA SOCIALA

Cadrul fiscal in care opereaza intreprinderile sociale in Romania variaza in functie de forma juridica a intreprinderii.

Fiecare tip de organizatie are un regim fiscal specific. Unele stimulente fiscale generale se aplica, totusi, tuturor tipurilor de organizatii care angajeaza persoane cu vulnerabilitati si/sau dizabilitati.

Stimulentele fiscale aplicabile tuturor tipurilor de organizatii includ deducerea impozitului pe venit (din salarii, activitati independente, pensii) pentru angajatii cu dizabilitati severe sau cronice.

In mod similar, angajatorii care angajeaza persoane cu diferite tipuri de vulnerabilitati (cum ar fi someri peste 45 de ani, familii monoparentale, someri de lunga durata, tineri NEET sau persoane cu dizabilitati) au dreptul sa primeasca o subventie lunara de 480 EUR in perioada 12 luni (sau 18 luni in cazul persoanelor cu dizabilitati), in cazul in care statutul acestor salariati ramane neschimbat pentru o perioada minima de 18 luni (Legea 76/2002 privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca).

De majoritatea stimulentelor fiscale, cum ar fi deducerile din impozitarea veniturilor sau proprietatii, beneficiaza intreprinderilor sociale infiintate ca asociatii sau fundatii (reglementate printr-o OG 26/2000).

OG 26/2000, care mentioneaza in mod explicit posibilitatea ca asociatiile si fundatiile sa desfasoare activitati economice, introduce conceptul de organizare de interes public si prevede un Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sub autoritatea Ministerului Justitiei.

Activitatile economice pot avea loc direct sau indirect, prin infiintarea unei filiale.

In cazul in care venitul realizat de asociatie si fundatie de afaceri masoara mai putin de 15.000 EUR pe an si scade sub 10% din venitul activitatii nonprofit, aceasta este scutita de plata anumitor impozite (impozit pe profit/excedent).

La depasirea acestui prag, organizatia trebuie sa plateasca aceleasi taxe ca orice IMM, desi fara a primi avantajele acordate altor IMM-acces la imprumuturi, la diferite oportunitati specifice de finantare etc. Astfel, organizatiile par sa prefere in mare masura o solutie mai rationalizata: si anume, infiintarea unei afaceri cu asociatia/fundatia ca actionar majoritar. Asociatiile si fundatiile care desfasoara atat activitati economice, cat si non-profit trebuie sa tina registre contabile separate pentru fiecare tip de activitate. 

Asociatiile si fundatiile pot beneficia de deduceri la impozitul pe proprietate sau pe terenuri oferite de administratiile publice locale. Acelasi lucru este valabil si pentru intreprinderile sociale care furnizeaza servicii sociale.

In conformitate cu Codul fiscal, asociatiile si fundatiile (inclusiv intreprinderile sociale din aceasta categorie) beneficiaza de scutire de impozit de la anumite venituri precum: abonamente, taxe de inregistrare, donatii ale membrilor si sponsorilor, venituri ca urmare a vizelor sportive, taxe si amenzi sau participarea la evenimente sportive; donatii in bani sau bunuri; finantari publice sau granturi; campanii de strangere de fonduri, festivaluri, conferinte care servesc unui scop social sau profesional si in conformitate cu constitutia organizatiei; venituri speciale obtinute prin renuntarea la activele corporative/actiunile, altele decat cele care finanteaza activitati economice, Cadrul legal privind sponsorizarea prevede: companiile care sponsorizeaza asociatiile si fundatiile care presteaza servicii sociale beneficiaza de scutire de impozit pe profit daca valoarea sponsorizarii masoara mai putin de 0,5% din venitul total sau 20% din impozitul pe profit datorat (OG 25/2018).

Veniturile rezultate din sponsorizari sunt scutite de impozit pe profit. Aceasta modificare a Codului Fiscal a dus la reducerea numarului de agenti economici care pot directiona 20% din impozitul pe profit catre asociatii si fundatii.

Asociatiile si fundatiile genereaza, de asemenea, venituri folosind regula de desemnare a impozitului procentual (adica, persoanele fizice isi pot directiona 2% din impozitul pe venit catre ONP, asa cum este stipulat in Codul fiscal, sau 3,5% din impozitul pe venit catre asociatii si fundatii care sunt furnizori de servicii sociale).

Politica fiscala privind donatiile si sponsorizarile catre asociatii si fundatii (reglementata prin prevederile Codului fiscal – Legea 227/2015) nu prevede stimulente pentru donatia/sponsorizarea unei companii.

Asociatiile de ajutor reciproc se confrunta cu reglementari duble, deoarece lucreaza in temeiul legii generale privind asociatiile si fundatiile, pe langa legislatia lor specifica (Legea nr. 540/2002 si Legea nr. 502/2004). CAR-urile au acelasi statut ca si asociatiile si fundatiile din perspectiva cadrului fiscal. Cu toate acestea, asociatiilor de ajutor reciproc nu se aplica beneficii fiscale suplimentare.

Este important de mentionat ca Legea economiei sociale doar enumera (grupuri) formele juridice preexistente ale organizatiilor de economie sociala, fara a oferi alte avantaje. Pentru WISE-urile (intreprinderile de insertie sociala) nou infiintate, Legea 219/2015 prevede un sprijin fiscal limitat (vezi Sectiunea 4.2.4), care nu depaseste masurile de stimulare fiscala aplicate tuturor angajatorilor de persoane din grupurile vulnerabile. La trei ani de la intrarea in vigoare a Legii 219/2015, sectorul a crescut putin. Lipsa stimulentelor fiscale consecvente si coerente, asociate cu proceduri foarte birocratice privind inregistrarea/etichetarea reprezinta principalele bariere in calea eficientei mai largi a politicii.

Toate organizatiile (inclusiv WISE, asociatii si fundatii, RMAA, cooperative care urmaresc obiective de interes general) primesc subventii lunare timp de 12 luni pentru a angaja persoane din grupuri defavorizate (tineri si adulti someri, parinti singuri, tineri cu risc de excluziune sociala). Daca angajeaza persoane cu dizabilitati, primesc subventii pentru 18 luni. WISE-urile (atelierele protejate si intreprinderile de insertie sociala) sunt scutite de plata impozitului pe venit pentru angajatii cu dizabilitati (vezi Tabelul 3).

 

Publicat: 23 Septembrie 2021