PROGRESSIO - Un proiect in sprijinul economiei sociale.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS1: Promovarea economiei sociale si a formelor de antreprenoriat social, in scopul dezvoltarii sectorului economiei sociale in regiunile Nord Vest si SV Oltenia, prin:

 • masuri concrete de comunciare si informare a publicului tinta privind posibilitatile antrepernoriale in domeniul economiei sociale;
 • prin realizarea si implementarea unui model de parteneriat intre diverse entitati, cu scopul asigurarii sustenabilitatii intreprinderilor sociale finantate.
OS2: Infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale, inclusiv intreprinderilor sociale de insertie, pentru integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si combaterea saraciei:

 • infiintarea si dezvoltarea a 30 structuri de economie sociala, in regiunile Nord Vest si Sud-Vest Oltenia;
 • consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor pentru fondatorii si/sau angajatii acestora (formarea si alte activitati de consolidare a abilitatilor in domeniul economiei sociale, pentru 200 persoane care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala;
 • asigurarea de asistenta necesara crearii si mentinerii a 87 noi locuri de munca, promovand activ integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii;
 • asigurarea de asistenta specializata si individualizata fiecarei structuri infiintate, pe tot parcursul opertionalizarii acesteia, pentru o perioada de timp suficienta implementarii obiectivelor asumate de aceasta.

REZULTATE ANTICIPATE

 • 30 structuri de economie sociala infiintate si sprijinite, din care 15 in mediul rural (Solicitantul va finanta 11 intreprinderi sociale din care 10 in mediul rural; Fundatia RUHAMA va finanta 8 intreprinderi sociale din care 5 in in mediul rural; IPA SA va finanta 11 intreprinderi sociale);
 • 200 persoane care participa la cursuri de formare (90% certificate);
 • asigurarea functionarii pentru minim 6 luni dupa terminarea sprijinului;
 • 1 campanie informare pentru promovarea marcii sociale si a economiei sociale;
 • 3 parteneriate pentru promovarea marcii sociale si a economiei sociale;
 • 1 ghid al metodelor sustenabile in economia sociala;
 • 1 metodologie de evaluare si selectie a planurilor de afaceri finantate;
 • 1 metodologie de monitorizare a planurilor de afaceri finantate;

GRUPUL TINTA

 • 200 persoane din regiunile de implementare care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale
 • prioritate la inscriere persoanele cu resedinta in mediul rural sau care intentioneaza sa infinteze structuri in mediul rural;
 • EXCLUSI de la activitatile proiectului tinerii NEET’s cu varsta intre 16-24 ani, care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nu au un loc de munca;
 • persoane ce nu au mai urmat aceleasi cursuri de formare profesionala;
 • persoane care au nivelul studiilor in conformitate cu legislatia in vigoare pentru formarea profesionala a adultilor;
 • studii medii incheiate cu Diploma de Bacalaureat.