;

Institutul pentru Politici Sociale in calitatea de Partener cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, a avut initiativa parteneriatului si actioneaza simultan si ca moniotor al proiectului privind managementul tehnic si financiar.

Proiectul este finantat cu 9,3 mil lei si este implementat in regiunile Nord–Est, Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia si Vest.

Obiectivul general al proiectului este cresterea oportunitatilor de integrare pe piata muncii a 1000 de persoane din grupuri vulnerabile, respectiv: 400 persoane de etnie roma, 250 persoane cu dizabilitati, 50 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de protectie al statului, 300 persoane aflate in detentie.

Obiectivul general este atins prin actiuni integrate ce sustin pe termen mediu si lung incluziunea socio-profesionala a 1000 de persoane din grupuri vulnerabile si contribuie la combaterea excluziunii socio-profesionale, prin informarea si formarea a 240 persoane, personal al administraţiei publice locale, personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile, angajati, manageri.

Vor fi furnizate peste 12.000 ore de calificare profesionala, sustinandu-se astfel principiul european al dezvoltarii durabile, respectiv: dezvoltare economică echilibrată şi echitabilă; nivele înalte de ocupare, coeziune socială şi incluziune.

Efectele pe termen lung sunt: asigurarea tratamentului egal si accesului egal la resurse pentru grupurile vulnerabile pe piata muncii; stimularea (re)integrarii pe piata muncii a grupurilor tinta mentionate mai sus, in vederea obtinerii unei rate cat mai mare de ocupare; 1000 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile mai bine pregatite, cu calificari armonizate la necesitatile unei piete a muncii tot mai dinamice, au sanse crescute de a se integra si/sau adapta locurilor de munca disponibile; dezvoltarea unei piete a muncii inclusive prin informarea managerilor (in calitatea lor de potentialilor angajatori), dar si formarea in domenii specifice incluziunii socio-profesionale a personalului din structuri juridice care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, a personalului organizatiilor societatii civile, a angajatilor (middle management si specialisti in incluziunea sociala).