FACILITAREA ACCESULUI LA FINANTARILE PRIVATE

Extras din PLANUL EUROPEAN DE ACȚIUNE PENTRU ECONOMIA SOCIALA.

Comisia considera ca sistemul de finantare pentru intreprinderile sociale este subdezvoltat in raport cu cel utilizat de alte intreprinderi.

Un numar tot mai mare de investitori cauta sa combine rezultatele sociale sau de mediu cu preocuparea lor legitima de a obtine o rentabilitate financiara a investitiei, urmarind in același timp obiective pe termen lung de interes general.

Pe langa investitiile responsabile din punct de vedere social, care fac obiectul propunerilor din Comunicarea privind initiativa pentru o intreprindere responsabila19, un instrument european de sprijinire a finantarii intreprinderilor sociale ar oferi un impuls partilor interesate din sectorul privat și public sa investeasca mai mult in aceste intreprinderi, printr-un participatie in capital sau imprumuturi.

Un cadru de reglementare conceput pentru a crea astfel de vehicule de investitii la nivel european ar putea fi de dorit.

In plus, Comisia saluta actiunea Fondului European de Investitii20 de a explora posibilitatea de a infiinta o fereastra de capital propriu (ESIEF21) dedicata investitiilor in fonduri cu obiectivul de a genera un impact social. Aceasta actiune-pilot ar putea deschide calea pentru noul instrument financiar european propus de Comisie la 6 octombrie 2011 (actiunea cheie nr. 3).

Pentru multe intreprinderi sociale, lansarea și dezvoltarea depind de accesul la credit. Cu toate acestea, intrucat nu sunt bine-cunoscute sau sunt considerate mai riscante, au mai multe dificultati decat IMM-urile in a gasi finantarea necesara.

Comisia constata, de asemenea, ca cei doi piloni de reglementare ai Comunicarii din 2007 privind initiativa de microcreditare22 (imbunatatirea mediului juridic și institutional și crearea unui climat favorabil antreprenoriatului) nu au fost suficient dezvoltati la nivel national.

Actiunea cheie 1.

Așa cum se prevede in SMA, sa propuna un cadru european de reglementare pentru fondurile de investitii sociale inainte de sfarșitul anului 2011 pentru a facilita accesul intreprinderilor sociale pe pietele financiare, tinand cont de consultarea publica efectuata și de evaluarea impactului. Obiectivul va fi stimularea crearii de fonduri dedicate, permitandu-le sa fie active pe intreaga piata unica.

Actiunea cheie 2

Pe langa continuarea facilitarii accesului la microcredite prin Facilitatea de microfinantare Progress și dezvoltarea acestui instrument prin consolidarea capacitatilor institutionale in cadrul Programului Uniunii Europene pentru Schimbare Sociala și Inovare Sociala pentru 2014-202023, pentru a imbunatati analiza, promovarea și dezvoltarea legislatiei. și mediul institutional pentru microcredite.

 

Publicat: 12 Iulie 2021