PONDEREA ECONOMIEI SOCIALE IN CELE 28 DE STATE MEMBRE ALE UE

In ultimele doua decenii s-au facut eforturi atat in mediul academic, cat si la nivelul institutelor statistice si al guvernelor nationale. In 2006, CIRIEC a elaborat o metoda pentru Comisia Europeana, Manualul pentru intocmirea conturilor-satelit ale intreprinderilor din economia sociala, in paralel cu Ghidul ONU pentru conturile-satelit privind institutiile nonprofit. Au fost elaborate si alte metode de pregatire a statisticilor. Unele tari au depus mult efort in ultimii ani pentru a furniza date fiabile privind diferite grupuri ale economiei sociale. Institutele de statistica din Franta si Ministerul Muncii din Spania furnizeaza serii cronologice privind ocuparea fortei de munca in cooperative si in economia sociala. Italia, Bulgaria, Luxemburg, Republica Ceha si Ungaria si-au imbunatatit semnificativ statisticile publicate de institutele statistice nationale, in unele cazuri utilizand metodologia conturilor-satelit pentru organizatiile fara scop lucrativ. Trebuie mentionate in mod special Portugalia, Polonia si Romania. Aceste trei tari UE au elaborat in ultimii ani statistici sistematice regulate pentru economia sociala in ansamblul ei. In Portugalia, acest lucru este prevazut in Legea din aceasta tara privind economia sociala (2013), iar in Polonia este o consecinta a unui acord incheiat cu FSE (Fondul social european). Totusi, in urmatorii ani, trebuie intreprinse eforturi semnificative pentru a sistematiza statisticile pe diferite grupuri ale economiei sociale.

Scop si metodologie: provocari

Elaborarea unor statistici cu datele din studiile de teren si din conturi verificabile este esentiala. Totusi, din motive legate de costuri si de timp, aceasta depaseste domeniul de aplicare a prezentului studiu si trebuie abordata ulterior. Informatiile statistice furnizate in prezentul studiu au fost culese din datele secundare furnizate de corespondentii nostri din fiecare tara. Perioada de referinta este 2014- 2015. Cu toate acestea, din motive de disponibilitate si legate de calitatea raportarii statistice, informatiile pentru unele tari sunt vechi de cativa ani, in special in cazul asociatiilor, al fundatiilor si al altor organizatii similare. Cifrele urmarite au fost numarul de persoane angajate si, daca a fost posibil, echivalentul norma intreaga, numarul de membri, numarul de voluntari si numarul de entitati sau intreprinderi. Pentru unele tari si grupuri ale economiei sociale au fost disponibile si date privind cifra de afaceri, dar acestea nu au fost comparabile. Din ratiuni de comparabilitate cu datele din studiile anterioare realizate de CIRIEC pentru CESE privind starea economiei sociale in Uniunea Europeana cu 25 de membri in 2002/2003 si in 2009/2010, s-a acordat o atentie deosebita variabilei „ocuparea fortei de munca”.

Rezultate statistice

Urmatoarele date agregate subliniaza faptul ca economia sociala europeana este foarte importanta atat sub aspect uman, cat si economic si este o realitate care ar trebui avuta in vedere de societate si de factorii de decizie.

Economia sociala europeana asigura:

– peste 13,6 milioane de locuri de munca remunerate in Europa;

– echivalentul a aproximativ 6,3 % din populatia activa a UE-28;

– locuri de munca pentru peste 19,1 milioane de persoane, inclusiv activitati remunerate si neremunerate;

peste 82,8 milioane de voluntari, echivalentul a 5,5 milioane de lucratori cu norma intreaga; – peste 232 milioane de membri in cadrul cooperativelor, societatilor mutuale si al altor entitati similare;

– peste 2,8 milioane de entitati si intreprinderi.

Panorama difera de la o tara UE la alta. In timp ce ocuparea fortei de munca in economia sociala reprezinta intre 9 % si 10 % din populatia activa in tari precum Belgia, Italia, Luxemburg, Franta si Tarile de Jos, in noile state membre ale UE precum Slovenia, Romania, Malta, Lituania, Croatia, Cipru si Slovacia, economia sociala ramane un sector mic, emergent, in care lucreaza sub 2 % din populatia activa. 

O alta concluzie se refera la evolutia fortei de munca din sectorul economiei sociale in timpul crizei economice. Forta de munca din sectorul economiei sociale s-a dovedit a fi rezilienta in fata crizei economice, scazand numai de la 6,5 % la 6,3 % din totalul fortei de munca remunerate din Europa si de la 14,1 milioane de locuri de munca la 13,6 milioane, fapt ce poate fi explicat in parte prin calitatea datelor statistice disponibile. Diminuarea fortei de munca remunerate este mai mare in cooperative si alte forme similare decat in asociatii, fundatii si alte forme similare.

In sfarsit, masurate in functie de gradul de ocupare a fortei de munca (avand in vedere ca alte modalitati de masurare a impactului economic, cum ar fi contributia la PIB, nu sunt inca disponibile), asociatiile, fundatiile si alte forme similare raman principala „familie” a economiei sociale, cuprinzand majoritatea entitatilor/intreprinderilor sociale si aproximativ 66 % din gradul de ocupare a fortei de munca din acest sector social.

 

Publicat: 23 August 2021