Programul A doua șansă se adresează adolescenților, tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial.

Viitorul incepe azi!

Masuri de stimulare a integrarii pe piata muncii a tinerilor NEETs din Judetul Dambovita, prin furnizarea de masuri inovative de (re)integrare in sistemul de educatie.

Proiect de viata: Viitorul incepe azi!

Masuri de stimulare a integrarii pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin furnizarea de masuri inovative de (re)integrare in sistemul de educatie.

PROGRESSIO - Un proiect in sprijinul economiei sociale.

Institutul pentru Politici Sociale, in calitate de Lider de Parteneriat, alaturi de Fundatia RUHAMA din Municipiul Oradea pentru Regiunea Nord-Vest si IPA SA din Municipiul Craiova pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, implementeaza proiectul „PROGRESSIO - sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, finantat de catre Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

saSa

IMI PQ NET Romania

IPS A ACTIONAT IN CALITATE DE PARTENER CU MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI IN SCOPUL SUSTINERII INITIATIVEI COMISIEI EUROPENE PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE INFORMARE AL PIEŢEI INTERNE.

ACTIV Pe Piata Muncii

ABILITATI ŞI COMPETENŢE TEHNICE PENTRU INTEGRARE ŞI VALORIFICARE PE PIATA MUNCII

Centrele De Incluziune Sociala

ACCES PE PIATA MUNCII – O SANSA PENTRU TINE!

Europa Inclusiva - Initiative Regionale Sustenabile

OPORTUNITATI DE INTEGRARE PE PIATA MUNCII A 1000 DE PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE.

Economie Sociala Pentru O Viata Mai Buna

IN CALITATEA DE SOLICITANT IN PARTENERIAT CU FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU CONSULTANȚĂ, IMPLEMENTARE ȘI DEZVOLTARE, ASOCIAȚIA „DEBUNGUST”, ASOCIAȚIA SARA TIMIȘOARA SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ FĂGĂRAȘ.