;

„Centrele de Incluziune Sociala – oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile”