;

Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, in parteneriat cu Fundatia RUHAMA si IPA SA, implementeaza in Regiunile Nord-Vest si Sud-Vest Oltenia proiectul „PROGRESSIO – Un proiect in sprijinul economiei sociale” SMIS 127419, proiect ce beneficiaza de finantare nerambursabila din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Economia Sociala are la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un grad ridicat de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a profitului catre asocialtii, definind concepte insemnate pentru mediul de afaceri: intreprinderea sociala de insertie, marca sociala (concept ce include si certificatul cu privire la statutul intreprinderii), etc.

Obiectivul general al proiectului in reprezinta dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest si Sud-Vest Oltenia, prin activitati specifice privind infiintarea si dezvoltarea a 30 de structuri de economie sociala, in mediul urban si rural.

Proiectul are o valoare totala de 12.907.784,66 lei din care 10.927.848,04 lei o reprezinta valoarea cofinantarii UE, si este implementat intre 02.10.2019 si 01.10.2022.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Ne puteți găsi la telefon sau email:

Marius Ionita – 0756075222, office@politicisociale.ro

Obiectivul general al proiectului il reprezinta stimularea integrarii pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin furnizarea de masuri inovative de (re)integrare in sistemul de educatie. Obiectivele specifice si activitatile propuse prin prezentul proiect, raspund nevoilor de susţinere a tinerilor din regiunea mentionata pe piaţa muncii, nevoi identificate in urma cercetarilor/studiilor/date furnizate de catre partenerii implicati in proiect.
In acest sens, proiectul propune un set de actiuni integrate (servicii inovative de consiliere si orientare profesionala, furnizarea de servicii de educatie tip “A doua sansa”, formare, alte masuri de sprijin, inclusiv servicii sociale si medierea muncii), care, odata aplicate, vor sustine activ 410 de tineri NEETs someri, in tranzitia catre piaţa muncii.
Activitatea de selectie a acestor tineri se va axa catre tinerii din mediul rural si de etnie roma, care sunt deja intr-o situatie de vulnerabilitate caci nu si-au finalizat studiile, sau au abandonat scoala. In prealabil, acestia vor fi inregistrati si profilati de catre AMOFM.
Proiectul prevede 3 subactivitati complexe, ce contribuie esential la asigurarea sustenabilitatii activitatilor sau rezultatelor, si continuarii activitatilor si dupa incheierea proiectului, si anume:

SA2.1, activitate ce propune atat pe parcursul proiectului, dar si dupa incheierea acestei finantari, ca Solicitantul si/sau partenerii sa promoveze, inclusiv dupa finalizarea finantarii, in alte regiuni de dezvoltare, fie serviciile de orientare si consiliere, fie programele A doua sansa sau de calificare profesionala, atat catre grupurile tinta din proiect, cat si catre alte categorii de tineri NEETs care doresc sa isi adapteze competentele prin cursuri de calificare de 720 de ore. Odata cu implementare campaniei de promovare din cadrul proiectului, Solicitantul si serviciile sale vor fi mult mai vizibile decat in prezent, continuand sa recomande cursurile derulate prin proiect.
SA3.2 si SA3.3, activitati pilot pentru dezvoltarea de instrumente concrete pentru consolidarea domeniului (re)integrarii socio-profesionale a tinerilor NEETs. Rezultatele acestei activitati vor fi sintetizate si analizate si diseminate prin studiul de impact realizat la SA3.1. Instrumentele aplicate si metodele diferentiate de lucru aplicate (inclusiv metodologii, materiale de instruire, etc) de echipele multidisciplinare pe cele trei grupuri de lucru, testand modelul de insertie francez face ca acest proiect sa fie unul “inovativ” pentru integrarea pe piata muncii a tinerilor NEETs, iar rezultele acestor subactivitati for fi folosite in viitor, fie ca exemple care aduc rezultate pozitive, fie care actiuni consumatoare de resurse, dar care nu conduc la rezultatele scontate. Actiunile eficiente testate la SA3.2 si SA3.3 vor fi integrate atat de solicitant in activitatile/proiectele viitoare pe care le va depune pe alocarea multianuala urmatoare, fie diseminate pentru a fi implementate de alti furnizori de orientare si formare profesionala/medierea muncii.
SA 4.1 prevede ca partenerii 1 si 2 sa incheie acorduri/parteneriate cu unitati scolare pentru derularea activitatilor educationale A doua sansa.