In cadrul Investitiei 5 din PNRR este prevazuta implementarea unor scheme de granturi pentru sprijinirea economiei sociale. Printre obiectivele si rezultatele estimate a fi obtinute in urma acestor investitii se numara:

 • Minim 350 de structuri de economie sociala vor fi nou infiintate cu minim 2450 locuri de munca nou create (din care 875 locuri de munca verzi, 875 tineri NEETS angajati);
 • Sustinerea scale-up-ului pentru minim 50 intreprinderi de economie sociala;
 • Imbunatatirea si modernizarea legislatiei privind economia sociala, inclusiv prin implementarea unei scheme de granturi pentru sprijinirea dezvoltarii economiei sociale (infiintarea de noi structuri de economie sociala in special in domeniul economiei verzi sau in zona rurala cu scopul integrarii tinerilor NEETS) (componenta 13, reforma 5);
 • Scheme de granturi pentru sprijinirea dezvoltarii economiei sociale (componenta 13, investitia 5);
 • Dezvoltarea de instrumente de evidenta a persoanelor vulnerabile din comunitate (componenta 14, reforma 6, investitia 1);
 • Cresterea gradului de integrare si de acces la serviciile sociale si de insertie socio-profesionala a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politice active de stimulare a formalizarii muncii si de crestere a impactului si calitatii serviciilor de asistenta sociala si de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piata fortei de munca prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru si a unor masuri de activare in zona economiei sociale;
 • Asigurarea “drepturilor egale tuturor persoanelor vulnerabile, cu precadere cu dizabilitati si a altor lucratori vulnerabili de a trai in comunitate, cu sanse egale cu ale celorlalti” prin oferirea de servicii sociale si de insertie specifice si integrate care raspund nevoilor lor si care sa le creasca gradul de independenta;
 • Cresterea gradului de acoperire si de adecvare a prestatiilor sociale si coroborarea acestora cu masuri de activare pe piata muncii;
 • O actiune integrata pentru reducerea saraciei, includerea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile, inclusiv cele aflate in risc de excluziune din cauza saraciei, reducerea fenomenului muncii nedeclarate pentru categorii vulnerabile, precum si cresterea rolului economiei sociale in reducerea gradului de saracie si cresterea nivelului de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile;
 • In 2022 se stabileste ca obiectiv atragerea de granturi pentru sprijinirea dezvoltarii retelei de economie sociala prin infiintarea de noi structuri de economie sociala si dezvoltarea celor existente de succes, in special in domeniul economiei verzi si/sau digitale. Schema de granturi pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor sociale in zona rurala (cu integrare in munca a tineriilor NEETS);
 • In 2023 se stabileste ca obiectiv atragerea de granturi pentru sprijinirea dezvoltarii retelei de economie sociala prin infiintarea de noi structuri de economie sociala in zona rurala cu scopul integrarii tinerilor NEETS. Schema de granturi pentru scalarea intreprinderilor sociale de succes administrata teritorial de administratori de granturi selectati – pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale existente si o schema nationala pentru finantarea retelelor;
 • Schema de granturi pentru cresterea /up-scaling a intreprinderilor sociale de succes. In 2024 se stabileste ca obiectiv atragerea de scheme de minimis pentru intarirea sustenabilitatii celor existente.

De asemenea, PNRR prevede si mecanisme de implementare a schemelor de granturi:

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va lansa apeluri de proiecte pentru cele 3 scheme de finantare, iar procesul de evaluare/selectie/contractare a structurilor de economie sociala ce vor fi finantate in cadrul programului se va desfasura la nivelul structurii infiintate. Apelurile de proiecte vor include ghiduri detaliate referitoare la accesul la finantare si la modul de desfasurare a apelurilor de proiecte. Ministerul de resort si Consiliului Concurentei vor elabora si adopta schemele de ajutor de stat de minimis in vederea acordarii granturilor catre structurile de economie sociala nou create/sprijinite.

De asemenea, pe lânga masurile si obiectivele prevazute in PNRR, prin intermediul POEO – Programul Operational Ecucatie si Ocupare – sunt prevazute programe de sprijin pentru antreprenoriat social si economie sociala (formare competente, sprijin pre si post infiintare, granturi infiintare/ dezvoltare) cu scopul cresterii ocuparii, fara a avea ca o conditie ca acestea sa fie inovative.

Data publicarii: 9.11.2021