IMPACT - Management strategic si competente pentru succes

Institutul pentru Politici Sociale are calitatea de unic Beneficiar (proiect finantat cu 1,3 mil lei si implementat in regiunile Nord-Est).

IMPACT - Management strategic si competente pentru succes

Institutul pentru Politici Sociale are calitatea de unic Beneficiar (proiect finantat cu 1,3 mil lei si implementat in regiunile Nord-Est).

Proiectul “IMPACT-Management strategic si competente pentru succes” contribuie prin activitatile sale, si rezultatele propuse, la indeplinirea obiectivelor a trei strategii nationale, respectiv; SNC 2015-2020, SNCDI 2014-2020, Strategia Nationala privind Invatarea pe tot Parcursul Vietii. Astfel: formarea profesionala (A3) exclusiv in domenii de specializare inteligentă stabilite de SNCDI; asigurarea dezvoltarii de noi instrumente/metode/procedure/strategii de management strategic/ al HR (A4), asigura imbunatatirea competentelor antreprenoriale sau manageriale pentru 252 de persoane care asigura managementul intreprinderilor, sau care isi gestioneaza singuri afacerea, din sectoarele economice cu potential competitiv identificate de SNC, precum si dezvoltarea de noi competente, moderne si competitive, prin specializarea a 158 de persoane din departamentele HR, contribuie la cresterea adaptabilitatii lucratorilor la domeniile de specializare inteligentă stabilite de SNCDI.

Beneficiile pe termen scurt si mediu ale implementarii proiectului sunt:

  • cresterea adaptabilitatii si competitivitatii a minim 70 de intreprinderi, din care 50 de IMM-uri din Regiunea de Nord-Est, inclusiv prin introducerea de sisteme de management strategic si formarea angajatilor din sistemele de management si resurse umane;
  • diversificarea competentelor pentru 252 de angajati din departamentele de management din Regiunea de Nord-Est, din sectoarele economice cu potential competitiv identificate de SNC;
  • dezvoltarea de catre participanti de compente moderne in domenii competitive si nisate privind propria productivitate la locul de munca. Acestia vor fi capabili sa se adapteze nevoilor unei pieti competitive, in sensul ca vor dezvolta abilitati care le permit sa dezvolte noi strategii si instrumente pentru gestionarea resurselor umane (ex: planificari si prognoze privind personalul, specializari necesare anticipate ca fiind necesare pentru cresterea competitivitatii, elaborarea si implementarea de planuri individualizate de dezvoltare profesionala etc);
  • schimbarea mediului de lucru al angajatilor care sunt beneficiarii indirecti. Acestia vor lucra in medii prietenoase, unde exista interes si abilitati pentru dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii si mediului de lucru la nevoile specifice ale angajatilor (ex: persoane peste 45 de ani, familii monoparentale, persoane cu dizabilitati, cu boli ce le afecteaza viata profesionala - diabet, cancer, HIV/SIDA, etc.).

Ca o particularitate importanta, proiectul acorda o deosebita atentie asigurarii accesului la dezvoltarea resurselor umane si a intreprinderilor rurale, cu activitate existenta/cu potential in sectoarele prioritare CDI, mai ales in conditiile in care codurile CAEN aferente sectoarele prioritare se regasesc in lista de activitati eligibile pentru infiintarea/dezvoltarea afacerilor finantate de PNDR prin SM6.2 si SM6.4, dar si partial prin POPAM. Noile afaceri infiintate in zonele rurale, dar si cele care si-au inceput dezvoltarea in ultimii 3 ani au nevoie de pregatire profesionala pentru dezvoltarea de abilitati de management strategic, ceea ce va conduce la stimularea viziunii manageriale a intreprinderilor pe termen lung, dar va permite si adaptarea acestora la piata de servicii si bunuri, in special cea comunitara, bazate in mare parte pe retehnologizari si abordari inovative in domeniul de activitate sau conexe acestor domenii. Proiectul va raspunde astfel directiei de actiune 5 din SNC: Sprijinirea factorilor şi serviciilor suport ”Resurse umane si educatie”. Dezvoltarea competenţelor ar trebui să răspundă nevoilor de creştere ale sectoarelor potenţial competitive, pentru a spori valoarea adăugată sau a susţine actvitatea pe termen mediu printr-o îmbunătăţire a competitivităţii prin inovare şi dezvoltarea pieţei.